Giảm giá!
3.000.000  2.800.000 
Giảm giá!
200.000  150.000 
Giảm giá!
150.000  120.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
500.000  250.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Switch Quang 4 cổng SC và 2 cổng J45 10/100Mbs

1.500.000  800.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Converter quang 4 BNC 2M 1080P

3.000.000  1.500.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Converter quang 8 BNC 1.3M 960P

3.000.000  1.500.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Switch quang 8 cổng SC và 2 cổng J45 10/100Mbs

3.500.000  1.500.000 
Giảm giá!
6.000.000  3.200.000 
Giảm giá!
5.000.000  3.000.000 
Giảm giá!
3.000.000  1.500.000 
Giảm giá!
3.000.000  1.200.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
20.000  12.000