Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

NETLINK HTB-1100S 1FO

500.000  320.000 
Giảm giá!
6.000.000  3.200.000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Máy đo công suất

Máy Đo mini SG315 kèm soi 15KM

1.200.000  799.000 
Giảm giá!
3.000.000  1.200.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Switch Quang 4 cổng SC và 2 cổng J45 10/100Mbs

1.500.000  800.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

NETLINK HTB-1100S hai sợi quang (2FO)

500.000  250.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Converter quang 4 BNC 2M 1080P

3.000.000  1.500.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Converter quang 8 BNC 1.3M 960P

3.000.000  1.500.000 
Giảm giá!
3.000.000  1.200.000 
Giảm giá!
700.000  480.000 
Giảm giá!
5.000.000  3.000.000 
Giảm giá!
6.000.000  3.200.000 
Giảm giá!
20.000  12.000 
Giảm giá!