Giảm giá!
6.000.000  3.200.000 
Giảm giá!

Máy đo công suất

Máy Đo mini SG315 kèm soi 15KM

1.200.000  799.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Switch Quang 4 cổng SC và 2 cổng J45 10/100Mbs

1.500.000  800.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
700.000  480.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Switch quang 8 cổng SC và 2 cổng J45 10/100Mbs

3.500.000  1.500.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Switch Quang 4 cổng SC và 2 cổng J45 10/100Mbs

1.500.000  800.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

NETLINK HTB-1100S 1FO

500.000  320.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

NETLINK HTB-1100S hai sợi quang (2FO)

500.000  250.000 
Giảm giá!
700.000  480.000 
Giảm giá!
3.000.000  1.500.000 
Giảm giá!
3.000.000  1.200.000 
Giảm giá!
5.000.000  3.000.000 
Giảm giá!
20.000  12.000 
Giảm giá!