Đầu fast connector SC/APC đầu nối nhanh dùng cho hạ tầng PON

8,000