Đầu fast connector SC/UPC nối nhanh cáp quang aon

7,500