Switch Quang 4 cổng SC và 2 cổng RJ45 10/100Mbs

800,000