Showing all 6 results

Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Converter quang 4 BNC 2M 1080P

3.000.000  1.500.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Converter quang 8 BNC 1.3M 960P

3.000.000  1.500.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

NETLINK HTB-1100S 1FO

500.000  320.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

NETLINK HTB-3100 1FO

400.000  250.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Switch Quang 4 cổng SC và 2 cổng J45 10/100Mbs

1.500.000  800.000 
Giảm giá!

BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN

Switch quang 8 cổng SC và 2 cổng J45 10/100Mbs

3.500.000  1.500.000 
0886.283.688